Home WinkelcentrumKampen Bedrijven in Kampen Contact

** PLEASE DESCRIBE THIS IMAGE **

 

Disclaimer

Privacy verklaring

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen. Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen. Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij besteden voortdurend aandacht en zorg aan de samenstelling en ontwikkeling van deze website en de hierin opgenomen informatie. Het is mogelijk dat de informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig is of onjuistheden bevat. Het is niet altijd mogelijk om fouten te voorkomen. PromoKat Websitepromotie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie die op of via deze website is verkregen. PromoKat Websitepromotie garandeert niet dat de op de website te vinden informatie te allen tijde juist, compleet of actueel is en/of dat gebruik ervan zal leiden tot of geschikt is voor het door de bezoeker gewenste doel. Deze site bevat links naar andere websites. PromoKat Websitepromotie is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de juistheid, de inhoud of het gebruik van deze sites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan deze sites. Plaatsing van een link naar een website van derden impliceert niet dat PromoKat Websitepromotie de daar te verkrijgen informatie volledig onderschrijft. De links zijn slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van deze website en bieden hem/haar een mogelijkheid het werk van PromoKat Websitepromotie te bekijken. Voor vragen over de website kunt u contact opnemen via onze contact pagina .

Beschikbaarheid

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid. De website van PromoKat Websitepromotie wordt gehost bij Your Hosting.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij PromoKat Websitepromotie of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan PromoKat Websitepromotie. Handelsmerken en productnamen van derden die op deze website worden weergegeven, kunnen handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de respectievelijke eigenaars zijn. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door PromoKat Websitepromotie.

** PLEASE DESCRIBE THIS IMAGE **|| Disclaimer | Contact | ©2016 PromoKat Websitepromotie Linkpartners
disclaimer, privacy verklaring, aansprakelijkheid, auteursrechten, PromoKat Websitepromotie, website promotie